Kedingen is zich er bewust van dat de jeugd de toekomst van de vereniging is. Dat vraagt een specifieke aanpak voor elke leeftijdsgroep.

We zetten de coaches met de meeste expertise in op de leeftijdsgroepen waar we nog de meeste invloed hebben op de ontwikkeling van de techniek en het spel. Dit zijn de 9 tot 12 jarigen.

Hoe is het geregeld bij onze vereniging?

Wat zijn de spelregels bij minihandbal?

 • Per wedstrijd wordt de score bijgehouden. Uitslagen worden alleen gebruikt om de sterkte van de teams te bepalen. Ze worden niet in Sportlink verwerkt, ranglijsten zijn in deze leeftijdsgroep van ondergeschikt belang.
 • De scheidsrechter is spelleider en mag beperkt aanwijzingen geven aan beide teams volgens het fairplay-principe.
 • Er is vooraf overleg tussen coaches en spelleider.
 • Coaches mogen eventueel ook in het speelveld lopen om het spel te begeleiden. Uiteraard wel volgens de regels van fairplay. Geef de kinderen hierbij de kans om het spel zelf te ontdekken. Spelleider en coaches kunnen met elkaar overleggen en soms aanpassingen doen om een wedstrijd gelijkwaardiger te maken.
 • Hoe lastig ook… het publiek (de ouders) beperkt zich tot aanmoedigen en mag het spel niet voorzeggen, want dan wordt spelend leren onmogelijk.
 • Bij voorkeur worden er geen losse wedstrijden georganiseerd, maar zijn de wedstrijden onderdeel van een toernooi of spelfeest.

Aan welke richtlijnen moeten ouders zich houden?

Moedig alle spelers aan.

Voor kinderen is het fantastisch om aangemoedigd te worden. Het zou sneu zijn als alleen kinderen aangemoedigd worden waarvan de ouders aanwezig zijn.

Laat niet merken dat je je ergert aan het spel van de kinderen.

Laat niet merken dat je ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker al je zelf sport weet je dat het niet altijd zo gaat als je zou willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is dan zal dat hun spel en spelplezier negatief beïnvloeden.

Leg je neer bij de beslissingen van de scheidsrechter

Realiseer je hierbij dat verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van het publiek heeft dan geen zin. En niet in de laatste plaats is het voor de kinderen en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding bemoeit. Het is bovendien voor de kinderen het slechte voorbeeld. Scheidsrechters zijn vaak vrijwilligers en net iedereen, maken ze wel eens fouten.

Geef de trainster/coach geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze goed bedoeld.

Heb je vraagtekens of opmerkingen of zijn er dingen die volgens jou niet kunnen, bespreek dit dan met de betrokkene, en niet in aanwezigheid van jeugdleden.

Geef de kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd.

Buiten het feit dat kinderen dat vaak niet waarderen, is het erg verwarrend om van twee verschillende personen aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders haar taak ongevraagd overnemen. Heb je interesse om de kinderen aanwijzingen te geven, vraag dan aan de trainster/coach of je mee kunt helpen met training geven, coachen of andere zaken.

Help, indien mogelijk, mee als een trainster/coach of andere begeleider dat vraagt.

Bedenk dat binnen onze vereniging vrijwel alles door vrijwilligers gedaan wordt. Alle extra hulp is welkom.

Straf of beloon als ouder kinderen niet voor een niet-geleverde of geleverde prestatie.
Ouders van de mini’s mogen hun kinderen in de kleedkamer helpen met omkleden/douchen.

Bedenk wel dat de kleedkamer ook gebruikt kan worden door andere (volwassen) sporters. Kom dus niet te vroeg kleedkamer binnen en klop zonodig eerst aan.

Vanaf de D-jeugd zijn ouders in beginsel niet meer welkom in de kleedkamers.

Overleg eerst met de begeleiding/coaches over toegang tot de kleedkamers.

Hoe zit het met afmelden voor een wedstrijd of training?

 • Afmelden uitsluitend telefonisch bij de coach of trainer. Altijd met opgave van reden, zodat de trainer/coach de noodzaak ook kan inschatten.
 • Je op het allerlaatst afmelden met enkel een tekstbericht wordt niet gewaardeerd. Zorg dat jouw afwezigheid nooit je team benadeelt.
 • Afmelden voor een wedstrijd moet 4 dagen van tevoren zodat er nog vervanging geregeld kan worden
 • Afmelden voor een training een dag van te voren, zodat we weten hoeveel personen op de training verschijnen (wellicht moeten we de training dan afzeggen).

Hoe is de leeftijdsindeling bij de jeugd?

Seizoen 2020-2021
GeboortejaarLeeftijdIndeling
20146Kabouter
20137F- jeugd
20128F- jeugd
20119E- jeugd
201010E- jeugd
200911D- jeugd
200812D- jeugd
200713C- jeugd
200614C- jeugd
200515B- jeugd
200416B- jeugd
200317A- jeugd
200218A- jeugd
200119Senioren
200020Senioren

Wat zijn de reglementen voor jeugdleden?

Houding en gedrag
 •  Toon je inzet bij de trainingen en wedstrijd.
 • Volg de aanwijzingen van de trainster of coach.
 • Respecteer je medespeelsters. Humor is prima, maar nooit ten koste van de ander. Niet iedereen is even leuk en/of even goed, maar bedenk wel dat je een team nodig hebt om handbal te kunnen spelen.
 • Gedraag je correct ten opzicht van je tegenstander en de scheidsrechter. Wees sportief en ga niet schelden/katten.
Accommodatie en materiaal
 • Houd de sporthal en kleedkamers netjes. Dat betekent dat je alleen met schone sportschoenen de zaal betreden mag, geen eten en, met uitzondering van water, geen drinken mee mag nemen in de zaal.
 • Wees zuinig op spelmaterialen van de vereniging of sporthal.
 • Help na de wedstrijd en training met het opruimen van de materialen.
Verzorging
 • Verzorg jezelf goed: douchen na de training en wedstrijd is verplicht tenzij in overleg met trainer/coach, (doucheslippers worden aanbevolen), verstandig eten en drinken.
 • Draag tijdens de trainingen en wedstrijden geen sieraden en lange nagels. Draag (half) lange haren in een staart met elastiekje. Oorbellen die niet uit mogen dienen met tape afgeplakt te worden, dit allemaal vanwege veiligheidsoverwegingen.
 • Pak zelf je tas in en controleer of je alles bij je hebt, ook na de training of wedstrijd!
 • Zorg dat je sporttenue er correct uitziet en correct gedragen wordt (T-shirt, kort broekje en sportsokken zijn daarbij gewenst).
Contact leiding
 • Meld je bij de trainster/coach als je ziek bent of problemen hebt zodat zij hier rekening mee kan houden.
 • Bespreek je wensen en ideeën met je trainster of coach.

Hoe zit het met de aanschaf van tenue’s?

 • Elk lid betaalt een kledingbijdrage, Hier wordt de periodieke aanschaf van nieuwe kleding uit bekostigd.
 • Meestal maken we gebruik van een shirtsponsor, dan kan er versneld kleding aangekocht worden.
 • De vereniging voorziet in shirtjes en broekjes. De overige materialen moeten de leden zelf aanschaffen
 • Sommige teams hebben sweaters of trainingsjassen. Deze zijn op eigen initiatief aangeschaft en door de ouders van de teams zelf bekostigd. Kedingen kan deze investering helaas niet doen voor de teams.

Hoe gaat het met shirtjes wassen na een wedstrijd?

 • Binnen elke team is een wasrooster. Iedereen komt eens aan de beurt.
 • Het gezin dat aan de beurt is neemt de tas (en bidons) mee naar huis en wast de shirtjes, broekjes en handdoeken die in de tas zitten. Bij voorkeur binnenstebuiten.
 • De volgende wedstrijd neemt dit gezin de tas weer mee.
 • Als er kledingstukken missen moet dit aan de coach gemeld worden.

Moeten kinderen verplicht douchen?

Persoonlijke hygiëne is belangrijk bij een fysieke sport als handbal. Douchen is daarom verplicht na een wedstrijd of training, tenzij anders is overlegd met de trainer of coach.

Wat is de spelvisie voor de jeugd van de vereniging?

Het is leuk als we winnen, maar niet als het ten koste van het spelplezier gaat van de leden. Plezier in de sport voor elk lid staat voorop.

We spelen niet het traditionele handbal (met z’n allen rond de cirkel), maar volgende de recente spelvisie van het NHV waar spelers zoveel mogelijk aangemoedigd worden offensief te verdedigen en op zo veel mogelijk posities te spelen. Het spel bij de jeugd zal er daarom wezenlijk anders uitzien, dan het spel van de volwassenen.

Hoe gaat het rond de teamindeling bij de start van een nieuw seizoen?

 1. Het bestuur bepaalt medio mei de nieuwe teamindeling.
 2. We letten in eerste instantie op leeftijd. Soms kunnen we dispensatie aanvragen als het niet mogelijk is om teams te maken van dezelfde leeftijdscategorie.
 3. We letten daarna op evenwichtigheid in het team wat betreft speelsters
 4. Daarna kijken we naar relaties en vriendschappen.
 5. We maken de teamindeling via de website/nieuwsbrief bekend zodra het competitieseizoen is afgelopen.
 6. Tot de zomer spelen en trainen we in de oude teamsamenstellingen.
 7. Na de zomer in de nieuwe teamsamenstellingen.
 8. Mocht u vragen, opmerkingen of onvrede hebben over de indeling bespreek deze dan niet in het bijzijn van de kinderen bij de eerstvolgende training.
 9. Neem hierover uitsluitend contact op met het bestuurslid Jeugdzaken
 10. We wegen individuele, team-, verenigings- en bondsbelangen zorgvuldig af. Er valt doorgaans niet te schuiven in de indelingen omdat al deze belangen in gezamenlijkheid zijn gewogen.

Wat verwachten we van ouders als hun kind lid is van de vereniging?

We verwachten van ouders dat ze:

 • in toerbeurt de sportkleding van het team wassen
 • meehelpen met het vervoer bij uitwedstrijden
 • bij thuiswedstrijden een keer achter de scoretafel plaatsnemen
 • hun kind stimuleren en aansturen bij de verkoop van Grote Clubactieloten
 • aanwezig zijn bij de teambespreking aan het begin van het seizoen
 • aanwezig zijn bij de jaarvergadering in oktober
 • bijdragen bij de uitvoering van teamtaken

Wat kan ik doen als mijn kind het niet naar de zin heeft bij de vereniging?

Soms kan het zijn dat iets anders loopt dan u wilt. Of dat uw kind zich niet lekker voelt bij de sport, een wedstrijd, de training of het team.

 1. Neem dan eerst contact op met de trainer of de coach (niet in het bijzijn van uw kind) en zorg dat u samen op één lijn komt te zitten.
 2. Moedig dan uw kind aan op de zaak met de trainer of coach te bespreken (eventueel ondersteund door u)
 3. Er kunnen dan samen afspraken gemaakt worden die kunnen leiden tot verbetering.
 4. Mocht dit niet helpen of zijn er spanningen of conflicten die te groot zijn, dan kunt u zich wenden tot het bestuurslid Jeugdzaken of de voorzitter.

Is er een mogelijkheid voor financiële tegemoetkoming bij de contributie?

Kedingen wil een club zijn voor iedereen. Ook voor leden die minder draagkrachtig zijn. De gemeente Wierden is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport&Cultuur Overijssel. Zij kunnen een tegemoetkoming geven in de contributiekosten en de aanschaf van materialen. Ouders zelf kunnen dit niet aanvragen, maar een intermediair (leerkracht, jeugdwerker, sportfunctionaris) kan daarbij helpen.  Lees hier meer: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/