COVID-19 Protocol HV Kedingen

Vanwege het ontbreken van een eigen, opengestelde buitensportaccommodatie, heeft HV Kedingen afspraken gemaakt met Korfbalvereniging Blauw Zwart om trainingen voor de jeugdteams vanaf 11 mei 2020 te kunnen hervatten. Hierbij confirmeren we ons aan de protocollen van Korfbalvereniging Blauw-Zwart (zie bijlage 1), de Gemeente Wierden, Sawe en onze sportbond het NHV (zie bijlage 2).

Corona coördinatoren:

het bestuur is corona-coördinator en wil geen individu aanwijzen vanwege het te

grote collectieve belang van naleving van volksgezondheidregels. Zij zijn bereikbaar

op 06-42466319 (Andre van der Kolk, voorzitter), 06-24663681 (Hubert Hofman),

06-41119249 (Chantal Boddeman), 06-18338447 (Miranda Ooitink) 06-15466243

(Monique Tijhuis) en 06-38254339 (Marjolein Bremmer), alsook via

bestuur@hvkedingen.nl;

Trainingsschema:

Intentie is om de trainingen per 11 mei 2020 te hervatten. De leeftijdscategorieën worden daarbij strikt uit elkaar gehouden en ieder team traint op een afzonderlijk korfbal veld, om de gepaste afstand te bewaren.

D en E jeugd: op maandag en woensdag van 17.45 uur tot 18.45 uur.

B en C jeugd: op maandag en woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Materialen:

Mbt het gebruik van materialen volgen we het protocol van Blauw Zwart en het NHV. Speelsters nemen een eigen bal mee, welke voor aanvang en na afloop ontsmet wordt.

Halen en brengen

Leden worden verzocht zelfstandig op de fiets te komen en via de zij-ingang aan de Vriezenveenseweg het korfbal terrein te betreden. Leden die wegens leeftijd onder begeleiding van een volwassene naar de training komen, worden verzocht bij de fietsenstalling afscheid te nemen. Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan de training bij te wonen. Leden mogen niet eerder van 5 minuten voor aanvang van de training het terrein betreden. Na afloop van de training dienen leden zo snel mogelijk het terrein te verlaten.

Meetrainen van niet-leden

HV Kedingen stelt de trainingen ook beschikbaar voor niet leden, die op dit moment niet in de gelegenheid om hun eigen sport uit te oefen Dit kan uitsluitend na opgave per mail bij het bestuur.

Vastgesteld op 2 mei 2020 te Wierden door het bestuur van HV Kedingen.

Bijlage 1

Protocol van de Wierdense Korfbalvereniging Blauw Zwart vanwege COVID-19

Wij, leden en geassocieerden, verbinden ons de regels van onze KNKV en Gemeente Wierden en de SAWE na te leven en hebben de regels gevoegd en samen gevat in dit  protocol. 

Enkele kernregels willen wij expliciet vooraf benoemen. Wil je sporten/trainen dan:

 • moet je je tijdig vooraf via de app aanmelden bij je trainer: niet aangemeld betekent geen toegang tot het sportveld;
 • ga je niet sporten wanneer jij of iemand in het gezin of nabije omgeving covid19-achtige klachten heeft;
 • neem je jouw ID-bewijs of kopie daarvan mee: geen ID betekent geen toegang tot het sportveld;
 • ben je verplicht de aanwijzingen van trainers en of andere begeleiders op te volgen: zo niet dan volgt verwijdering;
 • hebben jouw vader, moeder, verzorger of vriendje(s) of vriendinnetje(s) geen toegang tot het sportveld.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop, wees wijs; 
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je het kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit/training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis; 
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportveld; 
 • douche thuis en niet in het clubhuis (dat blijft voorlopig gesloten); 
 • vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • schud geen handen; 
 • ga geen groepjes vormen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit/training aan op het sportveld en ga direct daarna naar huis. 

Voorschriften waaraan bestuurders, TC , trainers en andere begeleiders zich zullen houden:

 • we zullen duidelijk aangeven welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken; 
 • wij stellen – in overleg met gemeente en de andere vereniging (en) – op voorwaarde van naleving van ons protocol, ruimte beschikbaar aan andere verenigingen die geen buitenruimte hebben;
 • wij zorgen dat iedereen op de hoogte is van onze regels;
 • EHBO materialen blijven beschikbaar (de ‘portier’ heeft een toegangssleutel);
 • de ‘portier’ regelt de toegang tot het sportveld, controleert voor, tijdens en na de training/ sportactiviteit of het protocol wordt gevolgd en is op het sportveld aanspreekpunt;
 • wij zorgen en controleren ook dat iedereen gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht neemt; 
 • trainers worden geïnstrueerd hoe ze op een verantwoorde en veilige manier kinderen kunnen laten sporten; 
 • de regels op het sportveld worden gecommuniceerd met trainers, sporters en hun ouders, via de app-groepen en ons digitaal korfbalblad en worden duidelijk zichtbaar gemaakt op het sportveld ; 
 • de trainers zijn geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag en afhankelijk van de omstandigheden zijn zij bevoegd de sporter toegang te weigeren of hem/haar te verwijderen; 
 • wij zorgen voor een duidelijke routing op het sportveld zodat mensen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • wij zorgen voor een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters het sportveld/de accomodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • wij houden de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten;
 • wij zorgen dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters; 
 • wij zorgen dat persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes) zowel bij de toegang als bij de uitgang van het sportveld beschikbaar zijn; 
 • wij zorgen dat (mede)gebruikers op de hoogte zijn van dit protocol en beschouwen als hun protocol.

Voorschriften voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 • kom voor zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training in afstemming met de andere trainers goed voor;
 • voor 13 t/m 18 geldt: houdt 1,5 meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; 
 • zorg dat de training/de sportactiviteit klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
 • voor de groep van 13 t/m 18 jaar moet vooraf nagedacht worden over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten; 
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
 • laat geen kinderen toe die zich niet hebben aangemeld;
 • laat geen kinderen toe die geen ID-bewijs of kopie daarvan bij zich hebben;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/de sportactiviteit/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training/de sportactiviteit direct naar huis gaan; 
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training/de sportactiviteit;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • zorg dat dat de training/de sportactiviteit zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt; 
 • was of desinfecteer je handen na iedere training; 
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voorschriften voor sporters:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • meld je tijdig aan voor de training/de sportactiviteit: niet tijdig aanmelden betekent geen toegang tot het sportveld; 
 • neem jouw ID-bewijs of een kopie daarvan mee: geen ID betekent geen toegang tot het sportveld;
 • kom alleen naar het sportveld wanneer er voor jou een sportactiviteit/training gepland staat; 
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportveld; 
 • kom in sportkleding naar het sportveld. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar het sportveld en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden, weigering kan leiden tot gedwongen vertrek;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de training/de sportactiviteit reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes als er diezelfde dag nog een sportactiviteit/training volgt; 
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  •   verlaat direct na de sportactiviteit/training het sportveld. 

Voorschriften voor ouders en verzorgers: 

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer en zorg dat het een ID-bewijs of een kopie daarvan bij zich heeft (zonder ID geen toegang); 
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de training/de sportactiviteit (zonder aanmelding geen toegang);
 • breng je kind(eren) alleen naar het sportveld wanneer er een training/sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; 
 • breng je kind(eren) niet naar het sportveld als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
 • breng je kind(eren) niet naar het sportveld als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • breng je kind(eren) niet naar het sportveld als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar het sportveld kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt; 
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportveld; 
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het sportveld. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/de sportactiviteit van jouw kind(eren); 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit/training op het sportveld;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden; 
 • direct na de sportactiviteit/training halen de ouder/verzorger de kinderen op van het sportveld/de afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

Vastgesteld te Wierden op 1 mei 2020 door het bestuur.