De competitie en Corona

Na ruim een half jaar gaat eindelijk de competitie weer beginnen.

Daar zijn we allemaal heel erg blij mee.

In het afgelopen half jaar zijn we allemaal geconfronteerd met de corona maatregelen die ons door de overheid zijn opgelegd.

Ook in de sporthal zullen we ons aan de opgelegde maatregelen moeten houden.

Ieder team wijst per thuiswedstrijd 1 ouder aan als Corona coördinator.

Het is de bedoeling dat elk team dit ,net als de bezetting van het wedstrijdsecretariaat, onderling regelt.

Voor de Coördinator van dienst ligt een hesje in het ballenhok.

Bij de eerste ronde thuiswedstrijden zullen André van der Kolk of Hubert Hofman aanwezig zijn om instructies te geven bovendien delen we een flyer uit met daarop de corona instructies.

Volg altijd de aanwijzingen van de Corona coördinator op.

In de sporthal volgen we de door de SAWE genomen maatregelen.

Qua handbal volgen we de regels van de bond.

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

Bij  uitwedstrijden houden we ons aan de regels die gelden bij de sporthal van de thuisspelende partij.

Neem niet teveel mensen mee omdat er in veel sporthallen minder ruimte voor publiek is dan bij ons.

Ga geen discussies aan over lokale maatregelen en wacht desnoods buiten de sporthal tot je team klaar is met spelen.

Sommige ouders willen graag dat er in de auto’s naar de uitwedstrijden mondkapjes gedragen worden. Dit is geen verplichting dus maak hier onderling afspraken over.

De belangrijkste maatregelen zijn en blijven:

Hou je aan de anderhalve meter afstand onderling.

Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.

Iedereen een heel mooi en sportief seizoen toegewenst.