U vertrouwt enkele van uw persoonlijke gegevens aan onze vereniging toe.. Daar willen we in het belang van u en uw kinderen zorgvuldig mee omgaan. We houden ons daarbij aan de wet die de bescherming van uw persoonsgegevens regelt (Algemene Verordening Persoonsgegevens – AVG).  Hieronder geven we aan hoe we omgaan met de verwerking van uw gegevens.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Welke gegevens worden waar opgeslagen?

Sportlink

Via het aanmeldformulier vragen we de minimaal verplichte informatie die nodig is voor lidmaatschap van het NHV. We slaan deze gegevens op in het administratieprogramma Sportlink. Hiertoe zijn we verplicht door de handbalbond. Kedingen heeft een gebruikersovereenkomst met Sportlink. Voor informatie hoe Sportlink met uw privacy omgaat kijk hier.

Website / WordPress

Cookies

Via een cookiemelding krijgt u aan het begin van uw bezoek aan onze website een overzicht van welke cookies er op onze site actief zijn. U kunt met de opslag van deze cookies instemmen of niet.  Kijk hier welke cookies actief zijn en verander waar u mee ingestemd heeft.

Ingesloten berichten

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. We gebruiken ingesloten berichten van Youtube, Google Images, Facebook en Instagram.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Kijk hier welke diensten actief zijn en uw gegevens gebruiken.

Bezoekerstracking

We gebruiken Google Amalytics om bezoekersinformatie te volgen. We hebben hiervoor een gebruikersovereenkomst met Google.  De instellingen zijn zo dat er geen persoonlijke gegevens herleidbaar zijn op u: uw IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Op deze manier is er geen toestemming voor een cookie nodig, omdat dit valt onder een functionele cookie.

Databeveiliging

Alle systemen die data verzamelen zijn online diensten en zitten achter een wachtwoord die alleen bij de functionarissen bekend zijn die er noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze website is beveiligd met een SSL verbinding en de de websites van diensten waarmee we een gebruikersoverkeenkomst hebben ook.

Foto’s

Ons fotoarchief wordt opgeslagen in het Google-account van Kedingen. De foto’s staan op privé en zijn alleen beschikbaar voor de webbeheerder. We slaan ons fotoarchief online op zodat het overdraagbaar is bij functiewisseling en veilig voor verlies/schade. Voor dit Google-account is een gebruikersovereenkomst.

Daarnaast worden de foto’s die zichtbaar zijn op de site lokaal opgeslagen op ons domein hvkedingen.nl die gehost wordt bij Antagonist. Met deze provider hebben we ook een gebruikersovereenkomst

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?

Sportlink

Tot uw persoonlijke gegevens in Sportlink hebben alleen onze secretaris en penningmeester toegang. De secretaris om uw gegevens actueel te kunnen houden en te zorgen dat uw aan de juiste teams wordt toebedeeld. De penningmeester heeft uw gegevens nodig om de administratie rond de contributie te kunnen organiseren.

Website

De gegevens die u achterlaat op door het invullen van formulieren kunnen alleen door de webbeheerder(s) ingezien worden. Zij zorgen dat deze data verwijderd worden nadat de formuliergegevens overbodig zijn geworden.

Hoe stel ik zelf mijn privacygegevens in met de HandbalNL app?

U kunt zelf regelen in welke mate u zichtbaar bent in de HandbalNL-app en op de teampagina’s van onze website. Kedingen kan dit niet voor u doen. Deze elementen worden automatisch ingeladen vanuit Sportlink.

Er zijn vier niveau’s:

  • open
  • normaal
  • beperkt
  • afgeschermd

Hoe u deze niveau’s zelf kunt instellen vindt u hier.

Hoe gaan we om met het delen van uw gegevens met derden?

In principe delen we uw gegevens niet met derden. Uitzonderingen zijn hierop:

  • aanmeldgegevens worden aan het NHV verstrekt via Sportlink
  • bij een sitebezoek kunnen diensten als Youtube, die in onze site opgenomen zijn, gegevens verzamelen voor commerciële doeleinden. U kunt dit beheren door het accepteren of weigeren van cookies.
  • coaches en trainers krijgen teamlijsten met voornaam, achternaam en telefoonnummer. Dit om ouders te kunnen bereiken in noodgevallen en om eventueel vervanging te kunnen regelen bij wedstrijden.

Wat is ons privacybeleid rond publicatie van foto’s?

Doeleinden

We maken foto’s van onze activiteiten/leden om verschillende redenen:

  • zodat u zelf een aandenken heeft aan de activiteit (persoonlijke/nostalgische doeleinden)
  • om anderen te tonen hoe leuk onze vereniging is (promotionele doeleinden)

Discretie

We maken foto’s in algemene discrete situaties en screenen de foto’s voor plaatsing. Bij plaatsing van foto’s en namen is niet te herleiden wie wie is, tenzij ouders hier toestemming voor gegeven hebben.

Opslag

De foto’s die in de fotoalbums zichtbaar zijn op onze site, staan op onze eigen serverruimte bij Antagonist gehost. Ze worden voor geen enkel ander doeleind dan publicatie op deze site gebruikt.

Ons fotoarchief die alleen zichtbaar is voor de webbeheerder is gehost bij Google.

Verwijderen foto’s

Als er een foto is waarop u zichtbaar bent en u wilt dat deze offline wordt gehaald, dan kunt u contact zoeken met de webbeheerder. Deze zal de foto dan verwijderen.

Resolutie foto’s

De foto’s op onze website zijn zichtbaar in een maximale resolutie van 1600 pixels.

Publicatie op sociale media

We plaatsen ook foto’s op onze accounts bij Facebook, Twitter en Instagram. Hierbij houden we ook aan bovenstaande discretie- en privacyrichtlijnen. Mocht u hier een foto verwijderd willen hebben dan kunt u dat melden bij de webbeheerder. We verwijderen of anonimiseren de foto dan.

Worden mijn gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden?

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief of aanmeldt voor een whatsappgroep van het team, dan kunt af en toe een bericht verwachten waar we diensten aanprijzen waarvan we afhankelijk zijn voor inkomsten in de verenigingskas. Deze zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting. Zonder deze acties zal de contributie verhoogd moeten worden. Het gaat om diensten als: De Grote Clubactie en onze eigen Compostactie.

Uw gegevens worden niet met deze diensten gedeeld, zodat ze u niet persoonlijk kunnen benaderen. De enige gegevens die ze ontvangen deelt u eigenhandig door het invullen van (bestel)formulieren.

Kedingen zal uw persoonsgegevens niet met derden delen voor commerciële doeleinden.

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen over de verwerking van mijn gegevens?

Wilt u uw gegevens inzien, verhuizen, downloaden of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met secretaris@hvkedingen.nl. Wij dragen dan zorg voor een goede afhandeling.

*Als u uw gegevens uit Sportlink verwijdert, betekent dit wel dat u uw lidmaatschap opzegt. Er zijn dan nog wel contributiekosten tot 1 juli verschuldigd.

Lees over uw rechten op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.