Ledenvergadering uitgesteld

Onze ledenvergadering die gepland stond voor dinsdag 22 september is uitgesteld naar dinsdag 19 januari 2021.

Dit besluit is genomen vanwege de nog immer geldende corona maatregelen. Mochten er dingen spelen die niet zolang kunnen wachten mail dit dan naar kedingen@handbal.nl.

We sluiten de ledenvergadering af met een nieuwjaarsborrel!

Het bestuur van de handbalvereniging Kedingen nodigt (onder het voorbehoud van corona maatregelen) bij deze al haar leden, alsmede de ouders van haar jeugdleden en de sponsoren uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 19 januari 2021 om 19.30 uur

in het Gebouw van De Harmonie Anjelierstraat 8a (tegenover AH)

Voorlopige agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Vaststelling begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Contributie
 9. Vrijwilligerstaken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Nieuwjaarsborrel

Wij rekenen op uw komst als lid van Kedingen. Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dit graag via kedingen@handbal.nl 

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV Kedingen