Proeftrainingen

Wil je eerst eens enkele trainingen meedoen voor je je aanmeldt? Dat kan. Je mag 3 trainingen vrijblijvend kijken en meedoen.

Lid worden

U kunt zich aanmelden als lid van handbalvereniging Kedingen door het invullen van een inschrijfformulier. De eenmalige registratie kost € 5,00 en u moet een pasfoto aanleveren. De pasfoto kan ook digitaal verzonden worden naar de secretaris.

Op het inschrijfformulier vragen we tegelijkertijd om toestemming voor automatische incasso. Deze moet ondertekend worden door de rekeninghouder.

U kunt uw gegevens invullen in uw browser of een pdf-viewer. Het volledig ingevulde formulier moet u printen en ondertekenen en toezenden aan of inleveren bij de ledenadministratie.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap moet via een emailbericht aan de secretaris of schriftelijk bij de ledenadministratie worden opgezegd.

 

Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli en moet uiterlijk vóór 1 april gedaan zijn. De contributie bljift verschuldigd tot 1 juli van het betreffende jaar. Wij zijn hiertoe genoodzaakt i.v.m. afdrachten aan de handbalbond.

Ledenadministratie

Ledenadministratie
t.a.v. Hannie Hofman
Appelhofstraat 14
7641 CA Wierden.

 

Contributie

De contributie wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van het lid op 1 januari. of de speelstatus. Dit houdt in dat er een contributieverandering kan optreden per januari of bij verandering van speelstatus. Langdurige verandering van speelstatus i.v.m. medische redenen moet u zelf actief melden bij de secretaris.

Inschrijfkosten

Bij de eerste afschrijving van de contributie wordt een extra bedrag van € 5,00 administratiekosten geïnd.

Kledingbijdrage

Naast de contributie moet elk lid jaarlijks een kledingbijdrage van € 10,00 betalen. Deze wordt in het eerste kwartaal van het jaar via de automatische machtiging geïnd.

Automatische incasso contributie

Om te voorkomen dat we de contributie niet of te laat ontvangen werken we met automatische incasso. Op die manier kunnen de (altijd vooraf aangekondigde) contributieverhogingen ook automatisch verwerkt worden. De automatische incasso wordt per kwartaal geïnd.

De automatische incasso wordt opgeheven bij het opzeggen van het lidmaatschap of door een mail te sturen naar de penningmeester.

Bedragen

Contributie per 1-1-2022
Soort lidPrijs per kwartaal
Leden van 6 t/m 10 jaar€ 45,00
Leden van 11 t/m 14 jaar€ 50,00
Leden van 15 t/m 18 jaar€ 55,00
Senioren€ 72,50
Recreanten€ 65,00
Trainings lid€ 40,00
Steunend lidminimaal € 10,00

Is de contributie de reden om uw kind niet op handbal te doen?
Dan kunt u via een intermediair een aanvraag doen voor subsidie bij het Jeugdfonds Sport. Kijk voor meer informatie hier.