Proeftrainingen

Wil je eerst eens enkele trainingen meedoen voor je je aanmeldt? Dat kan. Je mag 3 trainingen vrijblijvend kijken en meedoen.

Lid worden

U kunt zich aanmelden als lid van handbalvereniging Kedingen door het invullen van een aanmeldformulier. Deze is op deze pagina te downloaden. De eenmalige registratie kost € 5,00 en u moet een pasfoto aanleveren. De pasfoto kan ook digitaal verzonden worden naar de secretaris.

Daarnaast vragen we om tegelijkertijd het toestemmingsformulier voor automatische incasso van de contributie in te leveren. Deze kunt u hier ook downloaden.

De volledig ingevulde formulieren kunt u inleveren bij of adresseren aan de ledenadministratie.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap moet via een emailbericht aan de secretaris of schriftelijk bij de ledenadministratie worden opgezegd.

 

Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli en moet uiterlijk vóór 1 april gedaan zijn. De contributie bljift verschuldigd tot 1 juli van het betreffende jaar. Wij zijn hiertoe genoodzaakt i.v.m. afdrachten aan de handbalbond.

Ledenadministratie

Ledenadministratie
t.a.v. Chantal Boddeman
Schering 9
7641 LR Wierden.

Contributie

De contributie wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van het lid op 1 januari. Dit houdt in dat er een contributieverandering kan optreden per januari. De contributie wordt geïnd door automatische incasso.

Inschrijfkosten

Bij de eerste afschrijving van de contributie wordt een extra bedrag van € 5,00 administratiekosten geïnd.

Kledingbijdrage

Naast de contributie moet elk lid jaarlijks een kledingbijdrage van € 10,00 betalen. Deze wordt in het eerste kwartaal van het jaar via de automatische machtiging geïnd.

Automatische incasso contributie

Om te voorkomen dat we de contributie niet of te laat ontvangen werken we met automatische incasso. Op die manier kunnen de (altijd vooraf aangekondigde) contributieverhogingen ook automatisch verwerkt worden. De automatische incasso wordt per kwartaal geïnd.

De automatische incasso wordt opgeheven bij het opzeggen van het lidmaatschap of door een mail te sturen naar de penningmeester.

Bedragen

Soort lidPrijs per kwartaal
Leden van 6 jaar€ 32,00
Leden van 7 en 8 jaar€ 36,00
Leden van 9 en 10 jaar€ 36,00
Leden van 11 en 12 jaar€ 42,00
Leden van 13 en 14 jaar€ 42,00
Leden van 15 en 16 jaar€ 46,00
Leden van 17 en 18 jaar€ 46,00
Leden van 19 t/m 21 jaar€ 56,00
Recreanten€ 56,00
Senioren€ 64,00
Niet Spelend€ 25,00
Steunend lidminimaal € 10,00

Is de contributie de reden om uw kind niet op handbal te doen?
Dan kunt u via een intermediair een aanvraag doen voor subsidie bij het Jeugdfonds Sport. Kijk voor meer informatie hier.