Lockdown – Kerstvakantie

Na de toespraak van onze premier is het duidelijk dat onze kerstvakantie is begonnen.

In de praktijk betekent dit dat alle activiteiten van onze vereniging tot minimaal 18 januari stilliggen. Hoe we daarna weer gaan opstarten is afhankelijk van de corona cijfers in de komende 5 weken. Onze ledenvergadering van 19 januari zal in ieder geval verplaatst worden naar een nader te noemen datum.

Tot zover de praktische informatie voor de komende tijd en laat ons nu even terugblikken op het bewogen jaar 2020.

We zijn het jaar sportief goed begonnen en alle teams presteerden naar behoren totdat de competities werden stilgelegd. Er werden nieuwe trainers aangesteld voor het seizoen 2020/2021 en we gingen met nieuw elan de competitie in.

De vreugde was van korte duur en alle competities en de trainingen voor onze senioren werden al vlot weer stilgelegd. Terecht mogen we wel zeggen.

Wierden werd één van de zwaarst getroffen gemeenten in Nederland en corona is ook niet aan Kedingen voorbij gegaan.

Verschillende leden ,zowel spelende leden als vrijwilligers, zijn besmet geraakt met het virus. Gelukkig zijn er ,zover bekend, geen leden ernstig ziek geworden. We wensen iedereen die besmet was of op dit moment nog besmet is alle sterkte toe bij hun herstel.

Het bestuur wil iedereen langs deze weg fijne feestdagen toewensen en laten we vanaf nu vooruit kijken naar een gezond en sportief 2021.