Overzicht Corona maatregelen HV Kedingen 4-11-20
 • Trainingen tot 17 november opgeschort!
 • Het bestuur van Kedingen heeft besloten om gezien de snelle verspreiding van het Corona virus in Wierden alle trainingen tot en met 17 november op te schorten.
 • Competities voorlopig stilgelegd.

Premier Rutte heeft nieuwe corona maatregelen afgekondigd. De voor ons belangrijkste maatregel is het stilleggen van de competitie. Dus ook van alle jeugdteams.

De jeugdteams mogen wel blijven trainen. Ook onderlinge partijtjes zijn toegestaan voor de jeugdteams.

Dit geldt niet voor Dames 1 en Dames 2. De trainingen van de senioren zijn daarom per direct opgeschort.

De kleedkamers en douches zijn tot nader order gesloten.

 • Publieksverbod sporthal.

Om helder te krijgen wie er wel aanwezig mag zijn in de sporthal hebben we contact gezocht met het NOC NSF en op lokaal niveau met de SAWE (de exploitant van de sportaccommodaties in de gemeente Wierden).

Wel aanwezig mogen zijn:

 • De coaches en het wedstrijdsecretariaat.
 • Ouders van de tegenpartij die moeten rijden (maximaal 3 of 4 mensen per team).
 • Ouders van de jongste leden die nog niet alleen kunnen durven of mogen zijn (beperk dit zoveel mogelijk).
 • Ouders van leden die buiten Wierden wonen en hun zoon/dochter brengen.
 • In de sporthal zal een corona coördinator van Kedingen aanwezig zijn die er op toe ziet dat het aantal aanwezige mensen in de sporthal zo klein mogelijk blijft.
 • Blijf niet hangen in de sporthal na afloop van je eigen wedstrijd.
 • Het sportcafé is in ieder geval tot 20 oktober gesloten.
 • Kleedkamergebruik
 • In de kleedkamers mogen 7 mensen tegelijk zijn. Kom ,indien mogelijk, in sportkleding naar de sporthal.
 • Neem je tassen mee de zaal in zodat er niets in de kleedkamer achterblijft.
 • Na afloop mag er wel gedoucht worden maar niet door meer dan 3 personen tegelijk.
 • Algemene maatregelen
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten.
 • De sporthal behoort tot de openbare ruimte. Hier geldt dus ook het dringende advies om een mondkapje te dragen.
 • Hou je aan de anderhalve meter maatregel.
 • Volg de looproutes in de sporthal.
 • Maak alleen gebruik van de vrijgegeven tribuneplaatsen.
 • Registreer je bij binnenkomst in de sporthal. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en indien nodig aan de RIVM verstrekt.
 • Maak gebruik van de aanwezige desinfectiemiddelen voor zowel de sportmaterialen als voor jezelf.
 • Volg ten alle tijde de instructies van de beheerder en/of de aanwezige corona coördinator op.