Een vereniging draait niet zomaar. Het werk moet door alle leden zelf uitgevoerd worden. Hiervan neemt het bestuur en het kader een groot deel voor haar rekening. Zij zijn hierdoor vaak al zwaar belast. Daarom verwachten we dat elk team haar steentje bijdraagt. Zo blijft Kedingen een goed georganiseerde vereniging met gemeenschapszin en leuke activiteiten.

Hoe worden de taken verdeeld?

Bij de start van het seizoen gaat het bestuur tijdens de teambespreking met spelers en/of ouders in overleg welke verenigingstaken het team voor haar rekening gaat nemen. We willen hierbij gebruik maken van ideeën en kwaliteiten van de teamleden en naar taken zoeken waarvoor het team de verantwoordelijkheid kan dragen.

Dit kunnen meerdere kleine of enkele grote taken zijn. Deze taken kunnen binnen het team weer in kleinere taken opgedeeld worden. Zo maken vele handen licht werk en draagt elk lid haar steentje bij.

Verdeling teamtaken

TaakVerantwoordelijk team
Wedstrijdsecretariaat bij Dames 1 en Dames 2B1 DC1 HC1
Organisatie ouder-kindtoernooiD1
Organisatie scholentoernooi groep 4D2
Jeugdscheidsrechter bij F en E -jeugdDC1 B1 HC1
Invoeren loten Grote ClubactieDC1 HC1
Organisatie seizoensopening of -aflsuitingDS1
Uitventen bij compostactieDS1 DS2 DSR B1 MC1 JC1
Organisatie scholentoernooi groep 7/8DS2