Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4-10-2022.

Het bestuur van de handbalvereniging Kedingen nodigt bij deze al haar leden van 16 jaar en ouder, alsmede de ouders van haar jeugd leden en de sponsoren uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 4 oktober 2022 om 20.00 uur

in het Gebouw van De Harmonie (tegenover AH).

Voorlopige agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Vaststelling begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Afscheid secretaris Chantal Boddeman
 9. Voordracht Hannie Hofman als secretaris
 10. Vrijwilligerstaken
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het is voor ons als bestuur erg belangrijk om te weten wat er speelt binnen de verschillende teams en de ALV is het moment bij uitstek om wensen uit te spreken en zaken geagendeerd te krijgen.

Mochten jullie aanvullende agendapunten hebben willen jullie deze dan mailen naar kedingen@handbal.nl ?Wij rekenen op uw komst als lid van Kedingen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV Kedingen