Uitnodiging Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de handbalvereniging Kedingen nodigt bij deze al haar leden, alsmede de ouders van haar aspirant leden en de sponsoren uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 24 september 2019 om 20.00 uur

in het Gebouw van De Harmonie (tegenover AH)

Voorlopige agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Vaststelling begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Contributieverhoging
 9. Vrijwilligerstaken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij rekenen op uw komst als lid van Kedingen. Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dit graag via kedingen@handbal.nl 

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV Kedingen