Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van de handbalvereniging Kedingen nodigt bij deze al haar leden, alsmede de ouders van haar aspirant leden en de sponsoren uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

 

Dinsdag 25 september 2018 om 20.00 uur
in het clubgebouw van de Harmonie Wierden
(tegenover de Action)

 

Voorlopige agenda:
1. Opening voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 13 september 2017
3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Vaststelling begroting
8. Verkiezing bestuursleden
9. Sponsorcommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

Wij rekenen op de komst van leden en ouders van jeugdleden. Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dit graag via: kedingen@handbal.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur HV Kedingen